Skip to content

Asbest

Misstänker du asbest i din bostad eller fastighet? Oavsett om det gäller ombyggnation eller rivningsarbete är det viktigt att inventera materialet. Första steget är därför att kontakta oss så vi kan komma ut för att utföra en analys. Därefter kan vi bedöma, utvärdera och sammanställa arbetet och en offert för saneringskostnaderna. 

Idag vet vi att asbest har större konsekvenser än vad vi någonsin kunnat tro. När du arbetar med material innehållande asbest frigörs asbestfibrer som både är lätta och tunna. Dessa har en tendens att stanna kvar i luften under en lång tid och kan leda till flera allvarliga lungsjukdomar inklusive cancer. Därför är kraven från arbetsmiljöverket höga, dels för att skydda arbetarna och omgivningen men även miljön. På Saneringstjänst finns det inga genvägar till att skydda miljön eller människan, därför är det en självklarhet för oss att följa dessa lagar och regler. 

Även ifall asbest blev totalförbjudet 1982 finns det fortfarande kvar i många byggnader och fastigheter. Inomhus kan du stöta på det i packningar, elkablar, kakelfix eller kakelfog men även i isoleringsmaterial, mattlim och andra golvmaterial. Utomhus däremot kan du hitta det i eternitplattor på tak eller fasad. Vi tar hand om hela kedjan, från asbestanalys till färdig sanering. På Saneringstjänst har vi tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsaneringar i hela Sverige. Det innebär att vi är bra utbildade och att vi noga följer de lagar och förordningar som gäller. 

Kontakta oss redan idag om du misstänker asbest i din byggnad. Vi hjälper dig från rådgivning till avfallshantering! 

I bostadshus kan du finna asbest i:

Tjänster

Sanering, avfallshantering, renhållning och underhåll

Asbest är både förbjudet och giftigt. Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsaneringar i hela Sverige. Läs mer om PCB och asbestsanering!

Vid oljetankar, fasader eller industrier är det vanligt förekommande med markföroreningar. Vi utför både provtagning och sanering!

Provtagning/rådgivning, reningsanläggningar, avfallshantering och bilning. Vad för vattenreningsuppdrag kan vi hjälpa dig med?

Totalrivning, stambyte och unika rivningsprojekt. Från att riva upp golv till att ta ner tak. På Saneringstjänst utför vi allt inom bygg- och fastighetssanering!

Oavsett om du är i städbehov av maskiner, cisterner eller din industrilokal – vi hjälper dig med allt från kemisk rengöring till golvläggning! Vill du veta mer?

Vi erbjuder även konsultation för att hitta den bästa lösningen på problemet tillsammans med dig som kund. Vill du veta mer vad vi kan göra för dig?

054-85 06 50