Skip to content

Farligt gods & avfall

Farligt gods & avfall

När det handlar om hantering av farligt gods och avfall krävs det både kompetens och noggrannhet. I Sverige har vi en tydlig lagstiftning och avfallsförordning om att all hanteringen ska ske på ett säkert sätt. Till farliga avfall hör exempelvis olja, lösningsmedel, glykol, syror, färg och andra kemikalier men oavsett hur stor eller liten mängd det rör sig om krävs det särskilda tillstånd för hantering. 

På Saneringstjänst hjälper vi dig med allt från rådgivning till transport till destruktionsanläggning. Efter över 20 år i branschen vet vad som krävs för att du som kund ska känna trygghet genom hela arbetet. Men även vad vi kan göra för att underlätta, exempelvis erbjuder vi både förvaring och hantering genom utplacering av insamlingskärl hos dig som kund! 

Kontakta oss för mer information!

054-85 06 50