Skip to content

Mark

Markförorening kan förekomma på fler olika platser; runt oljetankar, kring fasader eller vid industrier. För att kunna bygga nya byggnader och bostäder krävs det sanering innan. Oavsett på vad det är för fastigheter som ska byggas krävs det att Naturvårdsverkets regler följs. Det innebära att beroende vad det är som ska byggas är kraven olika hårde. Exempelvis om byggnation ska bli ett dagis är saneringskraven extremt hårda, medan när du ska bygga en parkeringsplats är saneringskraven mildare. 

Kontakta oss idag! Vi hjälper till med både provtagning och sanering innan bygget kan påbörjas. 

Tjänster

Sanering, avfallshantering, renhållning och underhåll

Asbest är både förbjudet och giftigt. Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsaneringar i hela Sverige. Läs mer om PCB och asbestsanering!

Vid oljetankar, fasader eller industrier är det vanligt förekommande med markföroreningar. Vi utför både provtagning och sanering!

Provtagning/rådgivning, reningsanläggningar, avfallshantering och bilning. Vad för vattenreningsuppdrag kan vi hjälpa dig med?

Totalrivning, stambyte och unika rivningsprojekt. Från att riva upp golv till att ta ner tak. På Saneringstjänst utför vi allt inom bygg- och fastighetssanering!

Oavsett om du är i städbehov av maskiner, cisterner eller din industrilokal – vi hjälper dig med allt från kemisk rengöring till golvläggning! Vill du veta mer?

Vi erbjuder även konsultation för att hitta den bästa lösningen på problemet tillsammans med dig som kund. Vill du veta mer vad vi kan göra för dig?

054-85 06 50