Skip to content

Miljö

Var rädd om vår miljö, det är vi

Vi bryr oss om vår planet, därför tycker vi att det viktigt att ständigt arbeta för att minska vår klimatpåverkan. För hela tiden upptäcks nya och farliga ämnen som på olika sätt bryter ner vår planet. Därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla företaget, verksamheten och utbilda våra anställda för att minska vår påverkan på människa, miljö och klimat. 

Eftersom vår verksamhet grundas i att hitta saneringslösningar på såväl nya som befintliga problem är det viktigt att vi håller oss uppdaterade. Det är genom vår långa erfarenhet och våra kontinuerliga uppdateringar om lagar, förordningar och övriga bestämmelser tillsammans med relationen till våra samarbetspartners som vi kan genomföra vårt dagliga arbete. Att kunna hjälpa till med unika saneringslösningar åt allt från den enskilde individen till den större fabriken. 

Alla på Saneringstjänst arbetar dagligen mot samma mål. Att genom våra arbetsmetoder verka för att minimera skadliga ämnen i mark, luft och vatten på ett effektivt och genomtänkt sätt. Detta gör vi bland annat genom att informera och utbilda alla anställda, använda produkter, metoder, underentreprenörer och leverantörer som är bra ur en miljösynpunkt. Dessutom strävar vi efter att minska användning av skadliga ämnen i vårt dagliga arbete men även säkerställa att hantering av kemiska produkter och farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.

Tillsammans gör vi skillnad!

054-85 06 50