Skip to content

Övrigt

Utöver tjänster inom asbest, PCB, markföroreningar, vattenrening, industristäd eller städ av bygg och fastigheter utför vi flera andra tjänster. Vi erbjuder en konsultation för att tillsammans hitta den bästa lösningen på problemet tillsammans med dig som kund. Det kan inkludera allt från vacuum- och slamsugning, högtrycksspolning och högtryckstvätt till blästring, målning, ytbehandling eller blåsning av singel och sand. Det är genom vår höga kunskap och långa erfarenhet som vi idag kan erbjuda unika lösningar utefter dina förutsättningar och behov. 

Tveka inte på att kontakta oss om du vill veta mer! 

Vi erbjuder:

Tjänster

Sanering, avfallshantering, renhållning och underhåll

Asbest är både förbjudet och giftigt. Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsaneringar i hela Sverige. Läs mer om PCB och asbestsanering!

Vid oljetankar, fasader eller industrier är det vanligt förekommande med markföroreningar. Vi utför både provtagning och sanering!

Provtagning/rådgivning, reningsanläggningar, avfallshantering och bilning. Vad för vattenreningsuppdrag kan vi hjälpa dig med?

Totalrivning, stambyte och unika rivningsprojekt. Från att riva upp golv till att ta ner tak. På Saneringstjänst utför vi allt inom bygg- och fastighetssanering!

Oavsett om du är i städbehov av maskiner, cisterner eller din industrilokal – vi hjälper dig med allt från kemisk rengöring till golvläggning! Vill du veta mer?

Vi erbjuder även konsultation för att hitta den bästa lösningen på problemet tillsammans med dig som kund. Vill du veta mer vad vi kan göra för dig?

054-85 06 50