Skip to content

PCB

Visste du att läckage av PBC (Ployklorerade bifenyler) påverkar hela näringskedjan? Däribland människans reproduktionsförmåga. På Saneringstjänst värnar vi om våra anställda och kunder därför arbetar endast utbildad och certifierad personal med kemikalien. Dessutom arbetar de efter en process som är noga framtagen av Svenska Fogbranschens Riksförbund. 

Är du ägare av byggnader och fastigheter som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973? Då ska du inventera dem för att undersöka om de består av golv- eller fogmassa som innehåller PCB. Därefter är du skyldig att rapportera din tillsynsmyndighet om hur inventeringen utförts, vart PCB påfunnits samt hur en sanering ska gå till. Slutligen måste du även redovisa hur du ska ta hand om PCB-avfallet. När det handlar om PCB och tung elutrustning finns det anmälningsplikt vid produkter med minst fem liter med högre PCB-halt än 2 ppm (2 mg/kg). 

Saneringstjänst hjälper vi dig med allt från rådgivning, inventering och miljöplan till sanering, omfogning, omhändertagande av avfall och slutligen rapportering till tillsynsmyndigheten. Vi utför alla delar i kedjan gällande sanering av PCB!

Tjänster

Sanering, avfallshantering, renhållning och underhåll

Asbest är både förbjudet och giftigt. Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsaneringar i hela Sverige. Läs mer om PCB och asbestsanering!

Vid oljetankar, fasader eller industrier är det vanligt förekommande med markföroreningar. Vi utför både provtagning och sanering!

Provtagning/rådgivning, reningsanläggningar, avfallshantering och bilning. Vad för vattenreningsuppdrag kan vi hjälpa dig med?

Totalrivning, stambyte och unika rivningsprojekt. Från att riva upp golv till att ta ner tak. På Saneringstjänst utför vi allt inom bygg- och fastighetssanering!

Oavsett om du är i städbehov av maskiner, cisterner eller din industrilokal – vi hjälper dig med allt från kemisk rengöring till golvläggning! Vill du veta mer?

Vi erbjuder även konsultation för att hitta den bästa lösningen på problemet tillsammans med dig som kund. Vill du veta mer vad vi kan göra för dig?

054-85 06 50